Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης


Μεγάλη ευκαιρία το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών - πουλερικών, μελιού, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, σηροτροφίας- σαλιγκαροτροφίας, ζωοτροφών, σπόρων, ανθέων, αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών.
Οι υποβολές προτάσεων έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 30/12/2013 και θα διαρκέσουν μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού που έχει οριστεί στα 100.000.000€.
Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που διαθέτουν καθώς και στην ένταξη της νέας τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες από τις δαπάνες που επιδοτούνται στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος είναι:
  •  Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
  • Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης
  • Κατασκευή ή βελτίωση κτιρίων.
  •  Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού
  •  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων
  • Αγορά οχημάτων – βυτίων,
  •  Αμοιβές Μηχανικών και λοιπών συμβούλων (έως 5% του προϋπολογισμού)
  •  Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δημιουργία ετικέτας του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση)
  • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας (ISO, HACCP κλπ.).
  • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου